Химия, вопрос опубликован 10.03.2019 13:12 physicandmath

35б. на нейтралізацію 18,5г насиченої одноосновної кислоти потрібний розчин, що містить 10г натрій гідроксиду. визначте молекулярну формулу кислоти. назвіть її.

Ответы
Ответ добавил: Гость

c2h5oh--> c2h4

n(c2h5oh0=m/m=23/46=0,5 моль

n(c2h4)=0,5 моль

v=n*vm=0,5*22,4=11,2 л.

11,2л--100%

х--60%

х=(11,2*60)/100= 6,72 л

Ответ добавил: Гость

m(k2so4)= 300мл *12%/100% = 36 г соли

Ответ добавил: Гость

2nano3 = 2kno2 + o2

n(o2) = v(o2)/vm    (vm -  молярный обеъм, равен 22,4 л/моль при н.у.)

n(o2) = 2,24/22,4 = 0,1 моль.

по уравнению n(nano3) = 2*n(o2) = 0,1*2 = 0,2 моль.

m(nano3) = n(nano3)*m(nano3) = 0,2*85 = 17 г

m(пр) = m(образца) - m(nano3) = 20 - 17 = 3 г

w(пр) = m(пр)/m(образца) = 3/20 = 0,15 или 15%.

Ответ добавил: Гость
Co2+h2o⇒ h2co3 na2o+h2o⇒ 2naoh co2+2naoh⇒ na2co3 + h2o hno3+naoh⇒ nano3 + h2o na2o+co2⇒ na2co3
Больше вопросов по химии