Алгебра, вопрос опубликован 12.03.2019 19:30 СашаЕрмашова

1.розвяжіть рівняння 9х-х квадрат =0. 2.скільки коренів має рівняння 6х квадрат + 13х+5=0. 3.знайдіть корені рівяння х квадрат + 4х - 21=0 4.чому дорівнює сума коренів рівнянь: х квадрат- 10х - 12 = 0 5. чому дорівнює добуток кореніврівняння:
3хквадрат - 16х + 6 = 0

Ответы
Ответ добавил: Гость

а) (2х-3)(4х+1)=8х^2+2x-12x-3=8x^2-10x-3                (^2-означает квадрат)

б)(3х-у)(2у-7х)=6ху-21x^2-2y^2+7xy=-21x^2+13xy-2y^2

в) а(а+-2)(а+6)=a^2+4a-a^2-6a+2a+12=12

г)(1-3b)(9b^2+3b+1)=9b^2+3b+1-27b^3-9b^2-3b=1-27b^3

Ответ добавил: Гость

cos α +cos β=2cos (α - β)/2 cos (α + β)/2

Ответ добавил: Гость
1. 9x-x^2=0, x(9-x)=0, x=0 або 9-х=0; х=0, х=9. 2. це рівняння має два корені, тому що дисримінант дорівнює 49 - чило додатне. 3. x^2+4x-21=0, за теоремою вієта х1=-7, х2=3. 4. за теоремою вієта сума коренів дорівнює 10 - число, протилежне коефіцієнту в. 5. за теоремою вієта добуток коренів дорівнює 6/3=2 - число, с/а.
Ответ добавил: Гость

1)

x^2+9x=0

находим дискриминант по формуле:

d=-b^2- 4ac

d= 9^2- 4*1*0=81

находим корни уравнения

х первый= в числителе шишем - b+квадратный корень изd, а в знаменателе пишем 2*а

х первый = в числителе - 9+корень квадратный из 81, а в знаменателе

2*1=36

хвторой= в числителе -b-корень квадратный из d, а в знаменателе 2a

х второй=в числителе - 9 - 81, в знаменателе 2*1=- 45

ответ: корни уравнения (36; 45)

 

 

 

 

 

 

Больше вопросов по алгебре