Химия, вопрос опубликован 10.03.2019 12:26 hsjho

1склад вуглеводнів ряду етану можна виразити загальною формулою: а) спн2п + 2; б) спн2п; в) спн2п─2; г) спн2п─6. 2. формула етилену: а) с2н6; б) с2н4; в) с2н2; г) с6н6. 3. яка речовина належить до алканів: а) с7н16; б)с7н14; в) с7н12; г) с7н8. 4. у молекулі ацетилену між атомами карбону утворюється зв’язок: а) одинарний ; б) подвійний; в) потрійний. 5. хімічна речовина, назва якої 2 – бутен, належить до: а) алканів; б) алкенів; в) алкінів. 6. атом карбону в молекулі ацетилену перебуває в стані гібридизації: а) sp3 ; б) sp2 ; в) sp.

Ответов: 1