Химия, вопрос опубликован 10.03.2019 12:26 hsjho

1склад вуглеводнів ряду етану можна виразити загальною формулою: а) спн2п + 2; б) спн2п; в) спн2п─2; г) спн2п─6. 2. формула етилену: а) с2н6; б) с2н4; в) с2н2; г) с6н6. 3. яка речовина належить до алканів: а) с7н16; б)с7н14; в) с7н12; г) с7н8. 4. у молекулі ацетилену між атомами карбону утворюється зв’язок: а) одинарний ; б) подвійний; в) потрійний. 5. хімічна речовина, назва якої 2 – бутен, належить до: а) алканів; б) алкенів; в) алкінів. 6. атом карбону в молекулі ацетилену перебуває в стані гібридизації: а) sp3 ; б) sp2 ; в) sp.

Ответы
Ответ добавил: Гость

m(r-oh) = m(o)/w(o) = 16/0,5 = 32 г/моль.

общая формула насыщенного углеводородного радикала cnh(2n+1), его молекулярная масса равна 12n + 2n +1 = 14n + 1.

м(r-oh) = 14n + 1 + 16 + 1 = 32.

решаем уравнение:

14n + 1 + 16 + 1 = 32

14n = 14

n = 1.

формула спирта сн3-он  - метанол.

Ответ добавил: Гость

природные соединения азота - хлористый аммоний nh4ci и различные нитраты.

Ответ добавил: Гость

4р+5о2= 2р2о5

2h3po4+3cao=ca3(po4)2+3h2o

Ответ добавил: Гость

а)m(naoh)=23+16+1=40 г/моль

n=m: m,

  n(naoh)=120г: 40 г/моль=3моль;

 

б) m(cu(oh)2)=64+32+2=98г/моль

n=m: m,

n(cu(oh)2)=49г: 98г/моль=0.5моль.

 

( м-молярная масса, n-количество вещества).

Больше вопросов по химии