Қазақ тiлi, вопрос опубликован 14.03.2019 08:50 LUCIUS6696

Эссе на тему « наши достижение-молодёжь» на казахском. плюсы и минусы, и мнение 50б

Ответы
Ответ добавил: Гость

вкусная,и сочная

Ответ добавил: Гость

болашақ-келешек, тәуелсіз-егемен,еркін, мықты-күшті, барлық-түгел, жариялады-мәлімдеді

Ответ добавил: Гость

қазақстан

қазіргі заманғы қоғамда өзін-өзі анықтау және өзін-өзі тану мәселесі жастардың жеке басымдығы - мемлекеттің аса маңызды және басым міндеті. қазақстанның жастары өздерінің интеллектуалды және инновациялық әлеуетін пайдалану үшін кеңістікті нақты анықтауға көмектесу керек.

Ответ добавил: Гость

на :

образ культуры и мышления современной казахстанской молодёжи станет типичным для нашей социокультурной действительности уже через несколько лет. по природе своей молодежь значима для общества, это тот чело­веческий капитал, инновационный, стратеги­ческий ресурс общества. молодежь в настоящее время воспринимается как субъект , в которой общество воспроизводит себя на каждом следующем этапе собственного разви­тия, ей не отводится второстепенная роль, напротив, возросла ее статусная позиция. 

на казахском:

қазіргі уақытта жеке капиталына инвестициялардың кеңеюі, ң капиталына инвестиция салу бар. капитал - тұлғаның білім беру, әлеуметтік ресурсы, оның мәдени әлеуеті. өзгеретін дүниеде капиталын тиімді жинақтай және тиімді пайдалануға болатын, сондай-ақ негізгі тасымалдаушысы жастар болып табылатын инновациялық әлеуеті бар қоғамдарда стратегиялық артықшылықтар болады.жастар білім беру, өзін-өзі тәрбиелеу, практикалық іс-қимыл барысында алынған ақпаратты қабылдау, қалыптастыру және алу дағдылары, білімі, қабілеті, мотивациясы.

Больше вопросов по казақ тiлi