Химия, вопрос опубликован 03.03.2019 23:34 klimovaalinaklimova

Іть написати рівняння реакції с2н4 → с2н5он → сн3сно→ → сн3соос3н7 потрібно замість крапок написати формулу сполуки і скласти рівняння відповідних реакцій

Ответы
Ответ добавил: Гость

ню кислорода нужно 1,07 моль.

Ответ добавил: Гость

  26 г                             у л

  zn + h2so4 = znso4 + h2 стрелка вверх

  65 г                           22,4 л

1) спочатку знаходимо масу цинку у суміші:

  маса суміші 130г становить 100%,а

  маса цинку   х %, звідки

х=130*20/100=26 г

2) потім підставивши у рівняння взаємодії цинку з кислотою(тільки в цьому випадку виділятиметься водень),отримаємо:

  при взаємодіїь 65 г цинку виділиться 22,4 л водню,а

  при -- // --       26 г,звідки

  у=22,4*26/65=8,96 л

  відповідь: при взаємодії 130 г   суміші цинку та його оксиду із сульфатною кислотою виділиться 8,96 л водню

Ответ добавил: Гость

1) cac2 +2h2o = ca(oh)2 + c2h2 (газ)

2) 3c2h2=актc,400 градусов=c6h6 

3)  c6h6+c2h5cl= катализаторalcl3=c6h5c2h5 +hcl 

4)  c6h5c2h5 + br2 =свет= c6h5chbrch3 + hbr

5)  c6h5chbrch3 + koh = kbr + h2o + c6h5ch=ch2

6) с8h8 + 10o2 = 8co2+4h2o

Ответ добавил: Гость
Ответ: y=10решение: 2×y: 2=101y=10y=10
Больше вопросов по химии