Українська література, вопрос опубликован 03.03.2019 23:32 Nikolaydruchinin

Іть відповисти на запитання казки таємниця козацької шаблі укр літ коваленко ​

Ответы
Ответ добавил: Гость

пусть было 100

стало 130

потом 91

значит уменьшилось на 9%

Ответ добавил: Гость

бо його тато був ковалем. він робив підкови для конів, іван тому всьому вчився також. а потім, вже на ногах конів, підкови стукали по каменю. тому й так назвали)

Ответ добавил: Гость

хлопчик мав бурну фантазію, але замість того шоб писати правду він написав маячню.

Ответ добавил: Гость

новела - невеликий за обсягом прозовий твір про певну незвичайну подію з життя головного героя з несподіваним фіналом. для жанру новели властиві: лаконізм, напруженість сюжету, яскраві художні деталі. у новелі здебільшого мінімальна кількість персонажів, однолінійний сюжет, увага автора звернена на внутрішній стан героїв, їхні переживання, настрої.

сатира - це різке висміювання і засудження негативних явищ у суспільному житті, певних серйозних вад у людському характері. сатира може бути представлена у різних жанрів художніх творах. виникла ще в усній народній творчості, як і гумор.

персонофікация - це особливий вид метафори, коли неі людські якощі. це своєрідне "олюднення" природи, навколишнього світу.

пафос твору - всі ті високі почуття, натхнення, душевне піднесення, викликані певною подією, явищем, ідеєю. вони (емоції) продиктовані, по суті, внутрішніми переконаннями і станом самого автора. у пафосі емоційна напруга й думка єдине гармонійне ціле і становлять душу художнього твору.

: лаконізм - це стислість викладу ; однолінійний - нерозгалужений.

Больше вопросов по Українськой літературе