Українська література, вопрос опубликован 12.03.2019 20:10 Дииииимммооонннн

Повороти подій в повісті тореадои з васюківки

Ответы
Ответ добавил: Гость

новела м. коцюбинського "intermezzo"- один iз кращих творiв письмен? ника.1. життєва основа новели, (м. коцюбинський тяжко працював на службе, але йогоробота не давала нi статкiв, нi морального задоволення. вiн скаржився на поганийстан здоров'я и влiтку 1908 року поïхав на полтавщину у село кононiвку, дена самотi вiдновив фiзичне i духовне здоров'я. його хворе серце було переповненелюдськими стражданнями, а тут, серед чарiвноï природи, воно потроху сталозаспокоюватись.)2. роль митця i призначення мистецтва в суспiльствi- тема "intermezzo". (передовi митцi украïнськоï лiтератури рiшучевiдкидали гасло "мистецтво для мистецтва" i ставили свiй талант на службу народу.новела "intermezzo" стала наслiдком роздумiв м. коцюбинського про призначеннялiтератури, про моральне обличчя митця.)3. лiричнi образи новели. (система лiричних образiв новели складна. усi 11ïï частин зв'язанi мiж собою образом митця- його про мину? ле, роздумами про дiйснiсть i своє життєве призначення,його сприйнят? тя природи.ниви, сонце, три бiлих вiвчарки, зозуля, жайворонки, степ, вiтер лiкують йогозмучену чужим горем душу настiльки, що вiн уже може сприйняти людське горе, бiльшене жахається залiзноï руки мiста.)iii. твiр "intermezzo"- психологiчна новела. (лiричний герой новели виборюю? чи, захищаючи власне "я",опиняється на межi психiчного розладу, але умiє знайти в собi сили покинути все,що тримало його у мiстi, цьому людському мурашнику. вiн ïде до села, iприрода лiкує його душевнi рани. михайла коцюбинського пiсля виходу новели у свiтдрузi стали називати сонцепоклонником, адже сонце посiдає у цьому творi центральнемiсце, воно є лiричного героя i кличе його до нового жит

наткнулся , не знаю посмотри переведи может чтото подойдет и напишешь

Ответ добавил: Гость

у приказкі  краще голий та правдивий, ніж багатий та беззаконий! йдеться про те що краще бути чесним до себе до людей і бути при цему бідним без нічого але ти будеж мати повагу від людей аніж багатим та беззаконим томущо багатий та беззаконий чинить призирство у людей   недовіру

Ответ добавил: Гость

1.хлопці вирішили викопати метро

2.манюння провалилася

3.розлючений дід

4. хлопці думаючи про славу вирішили влаштувати битву биків

5.поразка хлопців

Больше вопросов по Українськой літературе