Литература, вопрос опубликован 13.03.2019 01:20 Линка999

Назовите автора строк: я никогда героем не

Ответы
Ответ добавил: Гость

что предложила рыбка за свое спасение?   откуп

о ком эти строчки: та призналася во всем: так и так?   чернавка

куда послала служить мужа старуха.когда стала столбовой дворянкой?   конюшню

Ответ добавил: Гость

у загальноєвропейському масштабі епоха відродження традиційно розглядається як час переходу від середньовіччя до епохи нового часу. тому культура відродження має специфічні особливості перехідної епохи, у якій старе і нове переплітаються, створюючи своєрідний, якісно новий сплав. сутнісними рисами відродження стали антифеодальна спрямованість, світський антиклерикальний характер, гуманізм, антропоцентризм. крім цього, визначною рисою епохи відродження було звернення до культурної спадщини античності.

Ответ добавил: Гость
Берггольц ольга фёдоровна

 

Ответ добавил: Гость

берггольц ольга фёдоровна

Больше вопросов по литературе