Українська література, вопрос опубликован 03.03.2019 23:04 слополоп

Над дніпровою сагою. тема, ідея, поезії?

Ответы
Ответ добавил: Гость

тема: виступ проти стандартизації людини — «бути такими, як всі». 

мета: зіткнення неповторності та стандарту,прагнення зберегти власне я.

основна думка: неповторність кожної людини.

Ответ добавил: Гость

новела м. коцюбинського "intermezzo"- один iз кращих творiв письмен? ника.1. життєва основа новели, (м. коцюбинський тяжко працював на службе, але йогоробота не давала нi статкiв, нi морального задоволення. вiн скаржився на поганийстан здоров'я и влiтку 1908 року поïхав на полтавщину у село кононiвку, дена самотi вiдновив фiзичне i духовне здоров'я. його хворе серце було переповненелюдськими стражданнями, а тут, серед чарiвноï природи, воно потроху сталозаспокоюватись.)2. роль митця i призначення мистецтва в суспiльствi- тема "intermezzo". (передовi митцi украïнськоï лiтератури рiшучевiдкидали гасло "мистецтво для мистецтва" i ставили свiй талант на службу народу.новела "intermezzo" стала наслiдком роздумiв м. коцюбинського про призначеннялiтератури, про моральне обличчя митця.)3. лiричнi образи новели. (система лiричних образiв новели складна. усi 11ïï частин зв'язанi мiж собою образом митця- його про мину? ле, роздумами про дiйснiсть i своє життєве призначення,його сприйнят? тя природи.ниви, сонце, три бiлих вiвчарки, зозуля, жайворонки, степ, вiтер лiкують йогозмучену чужим горем душу настiльки, що вiн уже може сприйняти людське горе, бiльшене жахається залiзноï руки мiста.)iii. твiр "intermezzo"- психологiчна новела. (лiричний герой новели виборюю? чи, захищаючи власне "я",опиняється на межi психiчного розладу, але умiє знайти в собi сили покинути все,що тримало його у мiстi, цьому людському мурашнику. вiн ïде до села, iприрода лiкує його душевнi рани. михайла коцюбинського пiсля виходу новели у свiтдрузi стали називати сонцепоклонником, адже сонце посiдає у цьому творi центральнемiсце, воно є лiричного героя i кличе його до нового жит

наткнулся , не знаю посмотри переведи может чтото подойдет и напишешь

Ответ добавил: Гость

тема "пісенька про космічного гостя"

відтворення фантастичної мрії ліричного героя про приліт космічного гостя; налагодження дружніх стосунків із ним.

 

головна думка:

вміння зустріти гостя характеризується дружнім ставленням до нього господарів.

Ответ добавил: Гость

остап надзвичайно сильна людина, він справжній чоловік, який

відчуває відповідальність за себе, за свій спосіб життя та за тих, хто близький йому. він здатний піти на ризик, аби тільки здобути жадану свободу для себе та соломії. його не можна зламати, скорити, він прагне здобути свободу будь-якою ціною.

  соломія — волелюбна, у боротьбі за волю вона виявляє справжній героїзм, рішучість і наполегливість. загубившись у плавнях, ця ніжка і безстрашна жінка не опустила рук у розпачі, а «зібрала свою енергію, всю силу волі, всю міць тіла і йшла уперто й завзято, з вірою, що її широкі і високі груди зламають усі перешкоди». вольовий і сміливий характер соломії автор характеризує так: «спокійною, грізно-спокійною» з'явилась соломія до турецької жандармерії; такою ж «спокійною» вона й вийшла зі страшною звісткою, що остапа передадуть російській владі.

Больше вопросов по Українськой літературе