Геометрия, вопрос опубликован 03.03.2019 08:54 TlPuBeT

Зточки до прямої проведено дві похилі, одна з яких на 3 см довша від іншої. знайти відстань від точки до даної прямої, якщо довжини їх проекцій дорівнюють 5 см і 10 см. решить до вторника, желательно с чертежом

Ответы
Ответ добавил: Гость

30: 6=5-длина средней линии

Ответ добавил: Гость

угол abc=90 градусов , (рисунок сделай сам) , ab-радиус окружности , по теореме касательная к окружности перпендикулярна к радиусу , проведенному в точку касания , значит вс перпендикулярна к окружности и является касательной к ней

Ответ добавил: Гость

пусть стороны меньшей плитки - a и b, тогда стороны большей плитки - 2a и 2b

sмал.=a*b

sбол=2а*2b=4ab

sбол.=sмал*4

ответ: площадь большой плитки в 4 раза больше маленькой и равна 4аb.

Ответ добавил: Гость

на плоскости oyz    x = 0 ,  на оси  оу    x = 0  и  z = 0 , поэтому  е1 = (0; -1 ; 3)

е2 = (0; -1; 0)

Больше вопросов по геометрии