Геометрия, вопрос опубликован 10.03.2019 12:45 yusdanila

Знайдіть радіус кола описаного навколо рівностороннього трикутника , якщо висота трикутника дорівнює 12 см. ​

Ответов: 3
Больше вопросов по геометрии
Предмет
Геометрия, опубликовано 21.03.2019 12:50