Химия, вопрос опубликован 03.03.2019 22:02 akzhanovarnai2

Жир складу c₃h₅(cooc₁₇h₃₃)₃ кількістю речовини 2,5 моль піддали омиленню калій гідроксидом. обчисліть маси продуктів реакції, назвіть їх.

Ответы
Ответ добавил: Гость

m(kcl)=m (р-ра)*w  (kcl)/100%=    500 г*14% /100%=70 г

m(н2о)=m (р-ра)-  m(kcl)=  500 г-70 г=430 г

Ответ добавил: Гость

mраствора=50 г

ω соли = 0.5%

mсоли-?

mводы-?

решение.

mсоли=mраствора×ω/100%

mсоли = 50 г·0.5%/100%=0.25г

mводы=50-0.25=49.75 г

Ответ добавил: Гость

1)naoh + k2so4 - na2so4 + koh

2)na2so4 + bacl2 - baso4 + 2nacl

Ответ добавил: Гость

для краткости обозначу дельтан как просто h

нобр(ca(oh)2) = нобр(н2о) + нобр(сао) + нобр(са(он)2) = -285,84 - 635,60 - 65,06 = -986,5 кдж.

Больше вопросов по химии
Предмет
Химия, опубликовано 15.03.2019 15:50
Предмет
Химия, опубликовано 17.04.2019 02:40