Литература, вопрос опубликован 12.03.2019 13:00 ВопросMen

Вчём проявился талант шукшина​

Ответы
Ответ добавил: Гость

урокі пані мар'і (па аповесці янкі брыля "сірочы хлеб")       першым і сапраўдным настаўнікам даніка мальца быў вясковы падполыпчык мікола кужалевіч. аднак жыццё сутыкала героя і з шэрагам іншых настаўнікаў, такіх, як цаба, мар'я, рузя, дулемба. хлопчык, у якога абудзілася пачуццё нацыянальнай самасвядомасці, які адчуў сябе сынам свайго народа, не мог назваць сваімі настаўнікамі паноў цабу, рузю, дулембу, бо тыя ненавідзелі вучняў, абражалі іх, асабліваі пагардліва ставіліся да дзяцей беларусаў. 

      дарагім чалавекам, сябрам і дарадцам стала для даніка пані мар’я, бо яна адкрывала хлопчыку багацце і разнастайнасць свету, радасць і шчасце вучыцца, харашэць душой, адкрывала беларускую і польскую літаратуру, хараство польскага слова. 

      данік любуецца знешнім хараством настаўніцы, з захапленнем глядзіць на мілы твар, які абрамляе шапка кучаравых, коратка пастрыжаных валасоў, на чорныя доўгія вейкі, якія прыкрываюць жывыя карыя вочы, на белую зграбную ручку. даніку так хацелася, каб гэтая рука легла яму на галаву. хлопчык захапляецца непасрэднасцю, шчырасцю настаўніцы, яе здольнасцю паспачуваць чужой бядзе, парадавацца поспеху вучня, яму. 

      пані мар'я любіць сваіх вучняў, падтрымлівае іх стараннасць, карае нядбайнасць, верыць у духоўныя мажлівасці беларускіх дзяцей, у тое, што з цягам часу яны змогуць унесці свой уклад у духоўную скарбніцуі чалавецтва. дзеці таксама любілі сваю «кіраўнічыху», бо яна вылучалася інтэлігентнасцю, дэмакратызмам шчырым жаданнем навучыць, выхаваць, падтрымаць сваіх выхаванцаў. 

      урокі пані мар'і для даніка і іншых падлеткау беларусаў сталі ўрокамі жыцця, далучэння да сусветнай літаратуры і культуры.

Ответ добавил: Гость

да я же абду и больше ничего не знаю

Ответ добавил: Гость

родился в сентябре 1895 года в с.константиново рязанской губернии в семье крестьянина .

образование в биографии есенина было получено в местном училище (1904-1909), затем до 1912 года - в классе церковно-приходской школы. в 1913 году поступил в городской народный университет шанявского в москве.

впервые стихотворения есенина были опубликованы в 1914году, когда ему было 19 лет.

Ответ добавил: Гость

названия дней недели-понедельник вторник, среда, четверг, пятница, суббота. воскресенье_ сами говорят о себе.

 

воскресенье названо было в честь воскресения иисуса христа. этот день считался праздничным, день, когда ничего не делают. другое название воскресенья-неделя.

понедельник-это день после недели, то есть, после воскресенья. по-неделя. в этот день планировали дела на предстоящую неделю

вторник-второй день недели. этот день считался началом дел.

среда-середина пятидневной рабочей недели. в этот день заботились о жилище, даже проводили обряд его очищения.

четверг-четвертый день недели, считался днем самоочищения и почитания предков.

пятница= пятый день недели. в этот день было принято заботиться о продолжении рода.

суббота считалась днем покоя и отдыха.

теперь мы знаем, как дни недели сами за себя рассказывают, и все эти названия сложились с древних времен

 

 

Больше вопросов по литературе