Химия, вопрос опубликован 03.03.2019 21:44 voirakbarov5gmailcom

Викоростовуючи етанову кислоту добудьте магнійетанолат двома способами. складіть відповідні рівняння реакції в йонній і молекулярній формах

Ответы
Ответ добавил: Гость

ответ: б

а-соединение

b-обмена

Ответ добавил: Гость

2)m=36г

m(h2o )=1*2+16=18 г/моль

na=6.02*1023

n-? молекул

m/m=n/na

n=(m*na)/m

n=(36*6.02*1023)/18 молекул

n=216.72*1023/18=12.04*1023 молекул

ответ: 12,04*1023молекул

 

 

 

Ответ добавил: Гость

2k+cl2-> 2kcl2ba+o2-> 2bao4ag+2s-> 2ag2s2al+3cl2-> 2alcl34p+5o2-> 2p2o5

Ответ добавил: Гость

a) hcl+baco3 =bacl2+co2(газ)+h2o

2h(+)+ba(2+)co3(2-) =ba(2+)2cl(2-)+co2+h2o

co3(2-)+2h(+)=co2+h2o

б) 3koh + h3po4 = k3po4 + 3h2o

3k(+)+3oh(3-) + 3h(+)+po4(-3) = 3k(+)+po4(-3) + 3h2o

3oh(3-) +3h(+) =3h2o

в) nh4oh+ h2so4 =nh4hso4 +h2o

nh3+h2o+ 2h(+)+so4(-2) =nh4(+)+ +h2o

nh3+ 2h(+)+so4(-2) =nh4(+)+

 

Больше вопросов по химии
Предмет
Химия, опубликовано 15.03.2019 15:50
Предмет
Химия, опубликовано 24.03.2019 02:50