География, вопрос опубликован 14.03.2019 07:50 hash0xa593b

Визначте екологічні проблеми,які виникають в сучасній електроенергетиці.

Ответы
Ответ добавил: Гость

если ориентироваться по московскому времени то нужно звонить в 16: 00, удачи)

Ответ добавил: Гость

завтра в твери температура воздуха будет колебаться от -9 до -1 возможен не большой снег с утра по обед будет облачно но потом облачно с прояснениями. ветер от 11 до 7 м/с. владжность от 90 до 70%. и осадки от 23 до 5% за день

Ответ добавил: Гость

гідроенергетичні технології мають багато пере­ваг, але є й значні недоліки. приміром, дощові се­зони, низькі водні ресурси під час засухи можуть сер­йозно впливати на кількість виробленої енергії. це може стати значною проблемою там, де гідроенер­гія складає значну частину в енергетичному комп­лексі країни; будівництво гребель є причиною бага­тьох проблем: переселення мешканців, пересихан­ня природних русел річок, замулення водосховищ, водних суперечок між сусідніми країнами, значної вартості цих проектів. будівництво гес на рівнин­них річках призводить до затоплення великих тери­торій. значна частина площі водойм, що утворю­ються, — мілководдя. у літній час за рахунок со­нячної радіації в них активно розвивається водяна рослинність, відбувається так зване «цвітіння» води. у цілому реальний радіаційний вплив аес на природне сере­довище є набагато (у 10 і більше разів) меншим при­пустимого. якщо врахувати екологічну дію різнома­нітних енергоджерел на здоров'я людей, то серед не відновлюваних джерел енергії ризик від нормаль­но працюючих аес мінімальний як для працівників, діяльність яких пов'язана з різними етапами ядер­ного паливного циклу, так і для населення. ­ний радіаційний внесок атомної енергетики на всіх етапах ядерного паливного циклу нині становить близько 0,1 % природного фону і не перевищить 1 % навіть при найінтенсивнішому її розвитку в майбут­ньому. невиправним лихом для україни залишається чорнобильська трагедія. але вона більше стосуєть­ся того соціального строю, що її породив, ніж атом­ної енергетики. адже ні на одній аес у світі, крім чорнобильської, не було аварій, що безпосередньо призвели до загибелі людей.

Больше вопросов по географии