Химия, вопрос опубликован 04.03.2019 00:02 riba6508

А)яку масу солі можна отримати з 300 г тристеарату який містить 5% домішок під час лужного гідролізу в присутності калій гідроксиду б)обчисліть масу й назву продукту реакції між 3 моль етанової кислоти з 1 моль пропан-1-олу в) унаслідок гідролізу 0.1 моль естеру утворилось 7.4 г кислоти і 3.2 г
спирту. визначте формулу естеру та напишіть його назву

Ответы
Ответ добавил: Гость

3ca(oh)2+al2(so4)3=3caso4↓+2al(oh)3↓

сумма коэф.: 9

Ответ добавил: Гость

  x           y               1

2н2 + о2 = 2н2о

2 моль 1 моль 2 моль

n = m/m

m(h2o) = 18 г / моль

n(h2o) = 18 г / 18 г/моль = 1 моль

x = 1

2      2

x = 1

n(h2) = 1 моль

y = 1

1    2

y = 0,5

n(o2) = 0,5 моль

ответ: n(o2) = 0,5 моль,n(h2) = 1 моль 

Ответ добавил: Гость

no, ni(oh)2, si02, fe(oh)2.

Ответ добавил: Гость

дано:

m(al(no3)3)=2,13 г

m(al) - ?

решение:

m(al(no3)3) =27 + (14 + 3*16)*3 = 213 г/моль

w=м(р.в-ва)/м(р-ра)=27/213 = 0,127 ил 12,7%

n(al)=2,13/213=0,01моль

m(al)=0.01x27=0.27г

Больше вопросов по химии