Беларуская мова, вопрос опубликован 03.03.2019 20:21 moseva2399

Анализ стихотворения "море" тётка по плану: 1. общее впечатление от стихотворения2. тема, идея3. эмоциональная окраска, интонация 4. эпитеты, метафары и тп. 5. поэтический синтаксис (повторы, литорические вопросы) 6. стизотворный размер (ямб, харэй, дактыль и тд.)7. рифма

Ответы
Ответ добавил: Гость
Угэтым тэксце няма лірычнага героя, яго патребна чытаць ціха патаму шта расказваецца пра вечар. всё,  ну конечно тут не много, но я сказал всё что смог!
Ответ добавил: Гость
2сэнсавыя на зіму мы лета у халадзільніку ці у шафе хаваем. як ? а вось як. чэрвеньскім ранкам,яшчэ да сонейка,узнімае нас маці з ложкау і прыгаварвае: "уставайце ,дзеткі ,па ягады пойдзем". в этой части автор паказвае основную мысль.
Ответ добавил: Гость

квитнеюць дрэвы у садах.людзи садзяць дрэвы.дзеци дарослым.у школьным садзе бяляць ствалы дрэу.бацька вязе рыбу.я нясу прадукты харчавання з магазина.

Ответ добавил: Гость

 

  калі мнебыло 11гадоў намойдзеньнараджэння,татапрынёсдадомумаленькікамячокшерсти.этобыўщенок.мыназвалі ягоальф.онхуткарос,і восьзараз,калі мне(свойузрост) ёнстаў вялікайі разумнайсобакой.альф-вельмівыхаванаясабака,ён заўсёдывыбаўляеменя.будитпа раніцах,іпоэомуярэдкаспазняюсяўшколу.альф-ласкавы,добры,ахайныпес.чащеза ўсё ёнлюбіцьгуляць сасваімгумовыммячиком.летом,калівакацыімыздымаючыкожныдзеньвыходзімна двор,кабпагуляць.безальфамнебылоб цяжкажыць, боальфаў-мойсамывернысябар! яяго вельмімоцналюблю!

Больше вопросов по беларуской мове