Беларуская мова, вопрос опубликован 12.03.2019 20:10 Alisa811

Анализ верша надломы — не яму надломы,пярун — і гэта не ўздымацца дрэву маладому,мацнець праз лета і зіму.i захаваць не проста звесткі,а запавет на ўсе часы: тады выстойваюць падлескі,калі выстойваюць лясы.

Ответы
Ответ добавил: Гость
Людзі моўчкі слухалі жаваранкаву песню, што ўслаўляла веліч і радасць жыцця. гэта складаны злучнікавы сказ, які складаецца з двух частак. часткі звязаны паміж сабой злучнікам - што і інтанацыяй. часткі аддзяляюцца коскай перад злучнікам што.  у першай частцы граматычная аснова людзі (дзейнік) слухалі (выказнік), у другой частцы граматычная аснова - усляўляла (выказнік). па мэце выказвання сказ апавядальны. па інтанацыі сказ апавядальны. па будове сказ развіты - у ім ёсць даданыя члены сказа - слухалі (як? ) моўчкі (акалічнасць), слухалі (што? ) песню (дапаўненне), песню (чыю? ) жаваранкаву (азначэнне), услаўляла (што? ) веліч і радасць (дапаўненне), веліч і адасць (чаго? ) жыцця (дапаўненне).
Ответ добавил: Гость
Угэтым тэксце няма лірычнага героя, яго патребна чытаць ціха патаму шта расказваецца пра вечар. всё,  ну конечно тут не много, но я сказал всё что смог!
Ответ добавил: Гость

квитнеюць дрэвы у садах.людзи садзяць дрэвы.дзеци дарослым.у школьным садзе бяляць ствалы дрэу.бацька вязе рыбу.я нясу прадукты харчавання з магазина.

Ответ добавил: Гость

1) хутка будуць квітнець сады.2) трэба садзіць дрэвы.3)  усе павінны бедным і старым.4)  яна акурат збіралася бяліць хату.5) што нельга везці з-за мяжы? 6)  ты павінен несці адказнасць за свае ўчынкі.

Больше вопросов по беларуской мове